Trần Thị Nhi

PCN_3718

Trần Thị Nhi
Trợ lý luật sư

Cô Trần Thị Nhi tốt nghiệp Cử nhân Luật – Trường Đại học Cần Thơ hạng Giỏi.

Trước khi gia nhập Finch Law, Nhi có đã có 2 kinh nghiệm trong tư vấn, hỗ trợ khách hàng các hồ sơ đăng ký các đối tượng sở hữu trí tuệ. 

Tại Finch Law, với vai trò trợ lý luật sư, Nhi tiếp tục phụ trách nhóm dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, Nhi còn thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp, tư vấn các dự án pháp lý nội bộ doanh nghiệp, thực hiện các thủ tục pháp lý đầu tư và thương mại và phụ trách bản tin pháp lý của Finch Law.  

Nhi làm việc với sự tâm huyết và không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn với mục tiêu đạt được những bước tiến xa hơn trong sự nghiệp. Đặc biệt, Nhi có đam mê nghiên cứu trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và đặt mục tiêu trở thành đại diện sở hữu công nghiệp trong tương lai. 

Nhi thích tham gia các hoạt động thiện nguyện, công tác hỗ trợ xã hội cho các nhóm, câu lạc bộ mà cô tham gia hàng tháng.