Xây dựng - Bất động sản

Finch Law đem đến cho quý khách hàng các dịch vụ như sau:

  • Tư vấn pháp luật về xây dựng, đất đai, bất động sản;
  • Tư vấn pháp luật cho chủ đầu tư thực hiện các dự án bất động sản tại Việt Nam;
  • Xin chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án; xin câp phép, phê duyệt dự án;
  • Đăng ký/xin cấp giấy chứng nhận đầu tư
  • Tư vấn, soạn thảo, điều chỉnh hợp đồng xây dựng, chuyển nhượng bất động sản, dự án bất động sản….
  • Tư vấn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý về bất xây dựng, động sản;

Đại diện theo uỷ quyền giải quyết tranh chấp đất đai, hoà giải hoặc tranh tụng tại toà án.