Pháp lý doanh nghiệp

 

Pháp luật luôn hiện hữu và điều chỉnh các hoạt động của doanh nghiệp kể từ khi doanh nghiệp thành lập, vận hành cho đến khi giải thể. Các dịch vụ pháp lý doanh nghiệp của Finch Law, đặc biệt là dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên sẽ giúp cho doanh nghiệp luôn cập nhật và tuân thủ quy định của pháp luật; vận dụng, khai thác các quy định của pháp luật có lợi cho doanh nghiệp để hỗ trợ cho doanh nghiệp kinh doanh và phát triển kinh doanh hiệu quả.

Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp:

  • Tư vấn pháp lý nội bộ doanh nghiệp (điều lệ, hoạt động của hội đồng thành viên, hội động quản trị, ban kiểm soát…);
  • Tư vấn pháp luật về thuế, khiếu nại thuế;
  • Tư vấn pháp luật về lao động;
  • Tư vấn pháp luật về tài chính, ngân hàng, xuất nhập khẩu;
  • Tư vấn pháp luật về sở hữu trí tuệ (đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế…);
  • Tư vấn pháp luật về mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A);
  • Thành lập, giải thể doanh nghiệp (trong và ngoài nước).