Tài chính ngân hàng

Finch Law cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý tài chính ngân hàng như sau:

  • Tư vấn pháp lý các sản phẩm ngân hàng và tín dụng;
  • Tư vấn pháp lý về các giao dịch bảo đảm;
  • Tư vấn pháp lý và ý kiến chuyên môn về các khoản vay ngân hàng, xem xét các thỏa thuận hợp đồng;
  • Đại diện khách hàng trong tranh chấp/tranh tụng liên quan.