Tư vấn đầu tư

Đầu tư là một trong những lĩnh vực luật được quan tâm hàng đầu đối với các doanh nghiệp, thu hút sự quan tâm của Chính phủ và các tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu đầu tư tại Việt Nam. Khi quyết định đầu tư vào một dự án, ngoài xem xét khía cạnh tài chính, tổ chức, quản trị thì vấn đề pháp lý luôn thuộc ưu tiên hàng đầu. Hiểu được mối quan tâm này, Finch Law sẵn sàng đồng hành cùng các nhà đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp với các dịch vụ sau:

 1. Tư vấn đầu tư thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm: Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc doanh nghiệp có một phần vốn của nhà đầu tư nước ngoài
 2. Tư vấn đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp doanh nghiệp đã thành lập tại Việt Nam
 3. Tư vấn đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC
 4. Xin giấy phép liên quan đến thẻ cư trú, tạm trú và visa cho người nước ngoài làm việc và công tác tại Việt Nam.
 5. Thay đổi các thông tin liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài, giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 6. Thực hiện các thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.
 7. Mua bán công ty, sáp nhập công ty (M&A) có vốn nước ngoài tại Việt Nam
 8. Tạm ngừng hoạt động, giải thể văn phòng đại diện, chi nhánh, công ty nước ngoài tại Việt Nam.
 9. Tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện các nghĩa vụ thuế, hoàn thuế và các nghĩa vụ khác khi làm việc và đầu tư tại Việt Nam.
 10. Tư vấn cho nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

Ngoài các thủ tục pháp lý, Finch Law còn cung cấp dịch vụ thẩm định đầu tư cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước với hơn 10 năm kinh nghiệm:

 1. Tư vấn kiểm tra hồ sơ pháp lý, bao gồm hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký thuế, hồ sơ của chi nhánh hoặc đơn vị phụ thuộc, điều lệ công ty và các quy chế nội bộ khác; hồ sơ về điều kiện sản xuất, kinh doanh của Công ty, bao gồm giấy phép kinh doanh ngành nghề có điều kiện;
 2. Tư vấn kiểm tra tài sản, báo cáo tài chính; tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế, sử dụng hóa đơn; các loại bảo hiểm đã mua
 3. Tư vấn kiểm tra hồ sơ về nhân sự, lao động của Công ty, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động, quy chế quản lý nhân sự và lao động
 4. Tư vấn kiểm tra hồ sơ thương mại của Công ty, bao gồm hợp đồng mua bán, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng với đối tác, nhà cung cấp và các loại hợp đồng giao dịch khác 
 5. Lập dự án đầu tư, phân tích đánh giá hiệu quả dự án đầu tư

Đừng để những nguy cơ về pháp lý trở thành rào cản trong hoạt động đầu tư của quý Công ty, liên hệ với chúng tôi ngay tại đây.