Lao động là vấn đề quan tâm hàng đầu. Mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động không tránh khỏi những tranh chấp phát sinh. Finch Law mang lại dịch vụ tư vấn pháp lý về lao động cho doanh nghiệp với các dịch vụ sau:

  • Tư vấn, soạn thảo, sửa đổi, điều chỉnh hợp đồng lao động;
  • Tư vấn, soạn thảo, sửa đổi, điều chỉnh nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể;
  • Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý tại cơ quan có thẩm quyền;
  • Giải quyết các vấn đề liên quan đến tranh chấp, khiếu kiện lao động;

Đại diện cho đương sự tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại Tòa