Tranh chấp - Hòa giải thương mại

Hòa giải thương mại, trong nhiều trường hợp, là phương thức giải quyết hữu hiệu, có lợi cho cả hai bên tranh chấp và nên áp dụng trước khi áp dụng các biện pháp khởi kiện hay giải quyết tranh chấp thông qua cơ quan trọng tài. Finch Law sẽ tư vấn hoà giải tranh chấp thương mang cho doanh nghiệp các dịch vụ như:

  • Tư vấn các quyền và nghĩa vụ các bên trong quan hệ kinh doanh thương mại;
  • Tư vấn, đưa ra các giải pháp để giải quyết tranh chấp giữa hai bên;
  • Tư vấn, chuẩn bị liên hệ và đàm phán với các bên liên quan trong việc giải quyết tranh chấp thương mại;
  • Hỗ trợ các bên hòa giải sớm đạt được thỏa thuận tốt nhất, giúp tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc.