Hỗ trợ chi phí đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ tại Thành phố Cần Thơ

 

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ  TP. Cần Thơ đã có thông báo về việc hỗ trợ chi phí đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước và hỗ trợ triển khai nội dung Chương trình thông qua nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Việc triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ TP. Cần Thơ sẽ góp phần hỗ trợ kịp thời cho các tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ, bảo hộ, khai thác, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ, nâng cao khả năng cạnh tranh đối với các sản phẩm, dịch vụ của thành phố ở trong và ngoài nước.

Cụ thể chương trình hỗ trợ như sau:

1. Hỗ trợ chi phí đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ

  • Hỗ trợ trong nước: 30 triệu đồng/đơn đăng ký bảo hộ đối với sáng chế và giống cây trồng mới; 15 triệu đồng/văn bằng bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu.
  • Hỗ trợ ngoài nước: 60 triệu đồng/đơn đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới.

Thời điểm xem xét hỗ trợ tính từ ngày 18 tháng 7 năm 2022

2. Hỗ trợ triển khai nội dung thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ TP. Cần Thơ đến năm 2030 thông qua thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (dự án)

  • Tăng cường các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ;
  • Thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước; Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ;
  • Thúc đẩy và tăng cường hiệu quả thực thi và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;
  • Phát triển, nâng cao năng lực các tổ chức trung gian và chủ thể quyền sở hữu trí tuệ;
  • Hình thành, tạo dựng văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội.

Thời hạn tham gia: hàng năm, kết thúc trước ngày 30/11/2030.

Thông tin chi tiết liên hệ:

Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ – Phòng Quản lý Chuyên ngành

Địa chỉ: Số 02 đường Lý Thường Kiệt, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 02923.829.632 (gặp Thanh Điệp hoặc Hồng Ngọc).

Văn bản đính kèm:

1.Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 08/07/2022 của Hội đồng nhân dân TP. Cần Thơ quy định mức hỗ trợ đăng ký tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn TP. Cần Thơ

https://drive.google.com/file/d/1JZ6XhJ2roVkmmRlQcPJb90qVfcssb27H/view?usp=Shanghai

2. Quyết định số 3032/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ TP. Cần Thơ đến năm 2030

https://drive.google.com/file/d/1oCuYIqdSO8LLvNzru7xrizEZEFxhqyTV/view?usp=Shanghai

3. Phiếu đề xuất hỗ trợ đăng ký tài sản trí tuệ

https://docs.google.com/document/d/1CvZjBJT5hh7_TzrAAOK21qURtjxckod-/edit?usp=sharing&ouid=114203504366587215108&rtpof=true&sd=true

4. Phiếu đề xuất nhiệm vụ chương trình phát triển tài sản trí tuệ

https://docs.google.com/document/d/12pxnEf2efEeOVWb-as9Ra2vrtUGrFMOP/edit?usp=sharing&ouid=114203504366587215108&rtpof=true&sd=true