Sứ mệnh

Finch Law đặt cho mình sứ mệnh nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý nhằm giúp các doanh nghiệp tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, áp dụng hiệu quả các quy định của pháp luật, tháo gỡ các vướng mắc pháp lý trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp và để tránh các sai lầm đáng tiếc do thiếu hiểu biết pháp luật. Ngoài ra, việc tích cực góp ý với cơ quan có thẩm quyền về các quy định của pháp luật để tháo gỡ vướng mắc, tạo môi trường pháp lý bình đẳng giữa các doanh nghiệp, thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư đến Việt Nam cũng là một sứ mệnh quan trọng mà Finch Law đặt ra cho mình.