Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

I. Doanh nghiệp tư nhân là gì?

– Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. 

– Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. 

– Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh. 

– Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần. 

Cơ sở pháp lý: Điều 188 Luật Doanh nghiệp năm 2020

II. Thủ tục thành lập

1. Chuẩn bị hồ sơ

– Đây là bước rất quan trọng vì hồ sơ phải được chuẩn bị đầy đủ và đúng theo quy định của pháp luật thì quá trình thành lập doanh nghiệp tư nhân mới diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. 

 – Các hồ sơ cần phải chuẩn bị khi tiến hành thành lập doanh nghiệp tư nhân bao gồm: 

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân. (Phụ lục I-1 ban hành kèm theo Thông tư số: 01/2021/TT-BKHĐT). 

+ Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân. (Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số: 01/2021/NĐ-CP). 

+ Giấy ủy quyền trong trường hợp ủy quyền thành lập doanh nghiệp. 

+ Các giấy tờ khác nếu có đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện. 

2. Nộp hồ sơ

Sau khi hoàn tất hồ , Quý doanh nghiệp tiến hành nộp hồ tại Phòng Đăng kinh doanhSở Kế hoạch Đầu nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở. 

3. Nhận kết quả

– Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc. 

– Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho người thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản trong thời hạn 03 ngày làm việc. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

Trên đây là quy định về hồ sơ, thủ tục thành lập Doanh nghiệp tư nhân. Quý khách hàng cần tư vấn, hỗ trợ thực hiện thủ tục thành lập Doanh nghiệp, vui lòng liên hệ với chúng tôi.