Hỗ trợ về phí, lệ phí cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19 theo thông tư 47/2021/TT-BTC

Với tinh thần hỗ trợ cho người dân vượt qua khó khăn từ đại dịch mà Chính phủ đã đề ra, ngày 24/6/2021 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 47/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Các loại phí, lệ phí được quy định trong Thông tư này đa phần mang đến lợi ích cho chủ thể là doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, như lệ phí cấp giấy phép thành lập, hoạt động ngân hàng; lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán; lệ phí sở hữu công nghiệp, v.v… (Bên cạnh đó còn giảm lệ phí cấp căn cước công dân, cấp hộ chiếu, đối tượng là cá nhân sẽ hưởng lợi).    

Nhìn chung, đa số mức phí, lệ phí được giảm 50% so với mức cũ, một số loại phí khác giảm từ 10-30%. Thời hạn áp dụng kể từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Một số loại phí, lệ phí phổ biến mà các doanh nghiệp cần lưu ý như sau:  

  • Lệ phí sở hữu công nghiệp:  

Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Thông tư số 263/2016/TT-BTC; trong đó có lệ phí nộp đơn, cấp văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký, duy trì, gia hạn, chấm dứt hiệu lực văn bằng.

  • Phí trong lĩnh vực y tế:  

Bằng 70% mức thu phí quy định tại Điều 1 Thông tư số 11/2020/TT-BTC. Trong đó có Phí thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực y tế; Phí thẩm định cấp tiếp nhận, nhập khẩu, xuất khẩu, xác nhận trong lĩnh vực chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong gia dụng và y tế. 

  • Phí sử dụng đường bộ thu đối với xe ô tô kinh doanh vận tải của doanh nghiệp kinh doanh vận tải: 

Bằng 70% mức thu phí quy định tại Thông tư số 293/2016/TT-BTC đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách; 

Bằng 90% mức thu phí quy định tại Thông tư số 293/2016/TT-BTC đối với xe tải, xe ô tô chuyên dùng, xe đầu kéo. 

Doanh nghiệp cũng sẽ được được bù trừ số tiền phí chênh lệch giữa mức phí theo quy định tại Thông tư số 293/2016/TT-BTC với mức phí đã được giảm vào số phí phải nộp của chu kỳ tiếp theo, trong trường hợp chủ xe đã nộp phí theo mức phí cũ (chưa giảm). Đơn vị đăng kiểm chịu trách nhiệm tính bù trừ tiền phí cho chủ xe vào chu kỳ tiếp theo. 

  • Phí thẩm định phê duyệt thiết kế, kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy: 

Bằng 50% mức thu phí tính theo quy định tại Thông tư số 258/2016/TT-BTC. Phí thẩm định khi chưa giảm được tính theo tỷ lệ phần trăm của tổng mức đầu tư công trình nên đây là một số tiền lớn, tối đa có thể lên đến 150.000.000 đồng/dự án. Doanh nghiệp hiện đang có dự án, công trình hoặc phương tiện giao thông cơ giới cần thẩm định thiết kế phòng cháy, chữa cháy cần lưu ý để được hưởng hỗ trợ từ quy định này.  

  • Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở: 

Bằng 50% mức thu phí quy định tại Thông tư số 209/2016/TT-BTC. Tương tự với phí phê duyệt phòng cháy, chữa cháy, phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng được giảm sẽ tiết kiệm được một phần chi phí cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục.   

  • Phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại: 

Bằng 50% mức thu phí quy định tại Thông tư số 168/2016/TT-BTC. Mức phí trước khi giảm cũng không quá cao (1.200.000/điểm kinh doanh/lần thẩm định), tuy nhiên đây là chính sách sẽ hỗ trợ được cho nhiều đối tượng doanh nghiệp hơn, nhất là trong thời điểm khó khăn vì dịch covid.