CNTT – Viễn thông

Lĩnh vực công nghệ thông tin –  viễn thông đang liên tục phát triển tại Việt Nam, đặc biệt với chính sách hỗ trợ các start-up công nghệ phát triển hứa hẹn sự phát triển của lĩnh vực này trong thời gian tới. Finch Law hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực CNTT – Viễn thông các dịch vụ sau:

  • Tư vấn các quy định pháp luật có liên quan về công nghệ thông tin – viễn thông;
  • Tư vấn, soạn thảo, review hợp đồng đầu tư, hợp tác kinh doanh;
  • Tư vấn thành lập doanh nghiệp, mua cổ phần, góp vốn, mua bán sáp nhập;
  • Hỗ trợ thực hiện các thủ tục xin phép, cấp phép tại cơ quan có thẩm quyền;
  • Tư vấn và đề xuất phương án giải quyết tranh chấp nếu có.

Đại diện khách hàng trong các thủ tục hành chính, pháp lý liên quan