Giáo dục

Chúng tôi tư vấn và cung cấp các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực giáo dục như:

  • Tư vấn quy định pháp luật về nhà giáo, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng…
  • Tư vấn về các điều kiện thành lập trường, trung tâm ngoại ngữ, tin học tại Việt Nam, thủ tục để đăng ký thành lập;

Tư vấn các điều kiện ưu đãi đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục