Doanh nghiệp không cập nhật CCCD gắn chip trước 31/3/2023 trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sẽ bị phạt tiền?

Gần đây, nhiều doanh nghiệp nhận được email với nội dung trước ngày 31/3/2023 doanh nghiệp phải cập nhật CCCD gắn chip trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Nếu doanh nghiệp không thực hiện sẽ bị phạt tiền? Vậy thông tin này có chính xác hay không?

1. Trước 31/3/2023 doanh nghiệp phải cập nhật CCCD gắn chip trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh?

Theo quy định tại Điều 28 và Điều 30 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì trong vòng 10 ngày kể từ khi số giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH và Công ty cổ phần; thành viên hợp danh của công ty hợp danh; chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân có sự thay đổi thì phải thực hiện thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thay đổi CCCD cũng nằm trong diện cần phải cập nhật lại thông tin như trên.

Tuy nhiên, trên thực tế thời gian cấp và thời gian nhận được CCCD là không trùng khớp. Do thủ tục thay đổi CCCD khá mất thời gian nên sau khi hoàn tất thủ tục cập nhật, có thể đến vài tháng sau mới được nhận CCCD gắn chip. Khi đó, đã quá thời hạn 10 ngày để thực hiện thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Vì vậy, doanh nghiệp nên thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh ngay khi nhận được CCCD gắn chip mới của người đại diện theo pháp luật để tránh bị phạt nhưng ngày 31/3/2023 không phải là thời hạn cuối cùng.

Ngoài ra, ngày 14/3/2023, Tổng cục Thuế đã có thông báo khẳng định không có chủ trương, cũng như không gửi email hay bất kỳ thông báo nào cho người nộp thuế về việc phạt chậm cập nhật CCCD gắn chip cho người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Trường hợp chậm cập nhật CCCD gắn chip trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì mức phạt là bao nhiêu?

Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện đăng ký thay đổi nội dung Giấy đăng ký kinh doanh khi cập nhật CCCD gắn chip có thể bị phạt hành chính tùy thuộc vào mức độ vi phạm có thể bị cảnh cáo hoặc có thể phạt tiền lên đến 30 triệu đồng theo như quy định tại Điều 44 Nghị định số 122/20221/NĐ-CP.