Những trường hợp được sa thải, không được sa thải người lao động

Sa thải là một trong các hình thức xử lý kỷ luật lao động được quy định tại Bộ luật lao động. Đây là hình thức kỷ luật lao động nặng nhất, ảnh hưởng lớn đến quyền và lợi ích của người lao động. Do đó, Bộ luật lao động có những quy định cụ thể về các trường hợp được sa thải và không được sa thải người lao động. Cụ thể như sau:

1. Trường hợp áp dụng hình thức kỷ luật sa thải

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong trường hợp sau:

  1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý tại nơi làm việc;
  2. Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động;
  3. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật.
  4. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.

Do đó, người sử dụng lao động chỉ được áp dụng hình thức kỷ luật sa thải đối với người lao động khi rơi vào các trường hợp trên.

2. Trường hợp không được sa thải

Không phải trong mọi trường hợp, người sử dụng lao động cũng được áp dụng hình thức kỷ luật lao động đối với người lao động. Theo đó, khi rơi vào các trường hợp sau, người sử dụng lao động không được áp dụng hình thức kỷ luật lao động:

  1. Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;
  2. Đang bị tạm giữ, tạm giam;
  3. Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 125 của Bộ luật lao động;
  4. Người lao động nữ mang thai; người lao động nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
  5. Không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

Do đó, khi người lao động vi phạm dẫn tới kỷ luật lao động nhưng thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì vẫn không bị xử lý kỷ luật lao động, bao gồm cả hình thức sa thải.


Căn cứ pháp lý: Khoản 4, 5 Điều 122, Điều 125 Bộ luật lao động năm 2019.

Trường hợp quý Khách hàng cần tư vấn về trường hợp áp dụng hình thức sử lý kỷ luật lao động cụ thể tại doanh nghiệp mình, vui lòng liên hệ với Finch Law qua email: info@finchlaw.com.vn – SĐT: 088 969 8877. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn chi tiết đến quý Khách hàng một cách kịp thời. Rất mong có được cơ hội đồng hành cùng quý Khách hàng.