Năng lượng

Finch Law sẽ tham gia tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động trong các dự án năng lượng như sau:

  • Tư vấn điều kiện kinh doanh của dự án năng lượng;
  • Tư vấn, lập dự án đầu tư;
  • Tư vấn, thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan;
  • Tư vấn, soạn thảo, review hợp đồng hợp tác;

Hỗ trợ tư vấn pháp lý thường xuyên.