Phân phối - Bán lẻ

Finch Law cung cấp dịch vụ sau:

– Tư vấn quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động phân phối – bán lẻ của doanh nghiệp;

– Thực hiện các thủ tục đăng ký và giấy phép trong lĩnh vực bán lẻ;

– Hỗ trợ doanh nghiệp đàm phán thực hiện hợp đồng mua bán với các đối tác, khách hàng;

– Tư vấn, soạn thảo, review hợp đồng;

– Đại diện giải quyết tranh chấp phát sinh nếu có.