Thực phẩm

Kinh doanh thực phẩm là ngành nghề có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng. Do đó các doanh nghiệp cần đáp ứng một số điều kiện theo quy định của pháp luật. Finch Law cung cấp một số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp như sau:

  • Tư vấn các điều kiện kinh doanh thực phẩm;

Hỗ trợ thực hiện các thủ tục, xin phép, cấp phép  tại cơ quan có thẩm quyền như Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, công bố thực phẩm…