Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới

 

Ngày 21/3/2023, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 2/2023/TT-BGTVT về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2021/TT-BGTVT. Theo đó:

1. Tăng chu kỳ kiểm định đối với xe ô tô đến 9 chỗ

Bộ Giao thông Vận tải quyết định tăng thời gian chu kỳ kiểm định đối với một số loại xe cơ giới. Cụ thể, ô tô chở người các loại đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải có thời gian sản xuất đến 07 năm được tăng chu kỳ kiểm định đầu tiên từ 30 tháng lên 36 tháng, chu kỳ định kỳ từ 18 tháng lên 24 tháng.

2. Trường hợp được miễn kiểm định lần đầu

Xe cơ giới chưa qua sử dụng đã được cấp “Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng” đối với xe sản xuất, lắp ráp hoặc hoặc “Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu” hoặc “Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu” và có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định dưới 02 năm (năm sản xuất cộng 01 năm), có đủ hồ sơ hợp lệ như sau thì được miễn kiểm định lần đầu:

  • Xuất trình Giấy tờ về đăng ký xe (Bản chính Giấy đăng ký xe do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc bản chính Giấy biên nhận giữ bản chính Giấy đăng ký xe (kèm theo bản sao giấy đăng ký xe) đang thế chấp của tổ chức tín dụng hoặc Bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của tổ chức cho thuê tài chính (kèm theo bản sao giấy đăng ký xe)) hoặc Giấy hẹn cấp Giấy đăng ký xe;
  • Bản sao Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp trong nước (trừ xe cơ giới thanh lý);
  • Bản chính Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo đối với trường hợp xe cơ giới mới cải tạo. Trường hợp xe cơ giới mới cải tạo thì cung cấp Giấy bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 22/3/2023.