Vận tải

Chúng tôi thực hiện các dịch vụ sau:

  • Tư vấn điều kiện, hỗ trợ thực hiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh vận tải;
  • Tư vấn các quy định của pháp luật về các hình thức kinh doanh vận tải gồm: vận tải bằng ô tô, vận tải biển, hàng không…
  • Tư vấn, phòng ngửa rủi ro, soạn thảo, review hợp đồng vận tải trong nước và quốc tế;

Tư vấn đề xuất phương án giải quyết tranh chấp liên quan.