Xuất nhập cảnh

STT

Tên Văn Bản

Download

01

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019

02

Nghị định số 76/2020/NĐ-CP quy định thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi giấy thông hành

03

Thông tư số 74/2020/TT-BCA quy định kiểm soát xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại cửa khẩu

04

Thông tư số 79/2020/TT-BCA hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh