Y tế - Dược phẩm – Thiết bị y tế

Đây là một trong các hoạt động gắn liền với sức khỏe của con người. Doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này các đáp ứng các điều kiện, tuân thủ theo quy định pháp luật. Finch Law cung cấp các dịch vụ sau:

  • Tư vấn quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh;
  • Tư vấn, soạn thảo, review hợp đồng mua bán, hợp tác đầu tư cho các doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm, thiết bị y tế;
  • Tư vấn, đại diện khách hàng giải quyết tranh chấp liên quan;

Hỗ trợ các thủ tục xin phép, công bố lưu hành tại cơ quan có thẩm quyền.